Visie

De Bijbelse visie en literatuuronderzoek geven ons handvatten voor de manier van werken met jongeren binnen het Hervormd Jeugdcentrum. Samengevat willen we in het Hervormd Jeugdcentrum aan de slag met jongeren volgens onderstaande visie:

 • Werken met doelstellingen
  Een kerkelijke gemeenschap heeft vijf doelen: Leren, Vieren, Zorgen, Dienen en Getuigen. Al het jeugdwerk wordt gedaan vanuit het ingroeien in deze doelen. De doelstellingen van de verschillende vormen van jeugdwerk worden op elkaar afgestemd.
 • Werken met geloof
  Het jeugdwerk wordt gedaan vanuit een levende relatie met Jezus Christus en een persoonlijk geloof in Zijn verlossend werk. Het gaat er steeds weer om dat jongeren en hun leefwereld in dialoog worden gebracht met het Woord van God.
 • Werken vanuit relatie
  Om werkelijke verbondenheid met elkaar te verkrijgen wordt er geinvesteerd in de teams en leidinggevenden. Van leidinggevenden mag worden verwacht dat ze zich voor langere tijd verbinden aan jongeren, interesse tonen in hun leefwereld en erop gericht zijn een relatie met de jongeren op te bouwen.
 • Werken met toegeruste leiding
  Er wordt geinvesteerd in leiders door het aanbieden van trainingen en cursussen. Van leidinggevenden mag verwacht worden dat zij in hun taak willen groeien. De jongeren worden uitgedaagd en getraind om op hun beurt leiding te geven.
 • Werken met een goede structuur
  De taak van het Hervormd Jeugdcentrum heeft commitment van de drie wijkgemeenten. Het werk binnen het jeugdcentrum wordt centraal aangestuurd en de verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Het clubaanbod is zo op elkaar afgestemd dat jongeren soepel kunnen doorstromen. Leidinggevenden zijn op de hoogte van elkaars werk en dragen informatie over.
 • Werken met openheid
  Het jeugdwerk heeft een missionaire doelstelling. Binnen het jeugdwerk zijn specifieke activiteiten die ook niet-kerkelijke jongeren een plek bieden.

Scroll to Top