What’s Next

  • Voor: jongeren vanaf 16 jaar
  • Wanneer: 1x per 2 weken op zondagavond van 19:00 – 21:30
  • Wat doen we?

Een ontspannen plek waar christelijke jeugd van 16 jaar en ouder elkaar kan ontmoeten en waardevolle relaties aan kunnen gaan. De avond wordt met elkaar ingevuld door middel van koken, de Bijbel bespreken middels actuele thema’s, discussies en vooral iedereen een kans geven om zichzelf te zijn. Eens per twee weken op zondagavond komen we bij elkaar.

Schuiven naar boven